iOS微信更新:服务号消息支持一键免打扰

iOS微信8.0.22版本正式更新,支持用户在任一服务号内设置「消息免打扰」,关注的所有服务号消息提醒都会被一键关闭,并以小红点的形式展示在消息列表。若需开启某个服务号的提醒,则需要找到该服务号,单独为其关闭「消息免打扰」。

上一篇:

下一篇:

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

                                                                                                          微信:hngjkh88