B 站发布 Q3 财报,月活用户达 2.67 亿

哔哩哔哩昨天公布了截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度未经审计的财务报告。财报显示,B 站月均活跃用户达 2.67 亿,同比增长 35%;日均活跃用户达 7200 万,同比增长 35%;B 站月均付费用户同比增长 59%,达 2400 万,付费率提升至 8.9%。

上一篇:

下一篇:

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

                                                                                                          微信:hngjkh88