OpenAI 总裁回应马斯克批评:我们犯了一个错误

马斯克上周指责 OpenAI 对 ChatGPT 有太多的限制,从而导致了 ChatGPT 生成的内容天然地具有偏向性,并宣布自己准备开发一个「更加自由」的「反觉醒(anti-woke)」AI。OpenAI 的总裁 Brockman 在近日和The Information 的谈论中,回应了马斯克的这一批评:我们犯了一个错误,我们的产品没有反映我们希望实现的价值。而且我们解决这个问题的速度也不够快,所以我认为,这是一个合理的批评。我们的目标不是让 AI 有任何偏向性,OpenAI 一直努力以平等的态度面对所有事情。但是,这究竟意味着要怎么做,目前依然很难解决。

上一篇:

下一篇:

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

                                                                                                          微信:hngjkh88